سوال ::

ماست خوب ٬ ماست بد ٬ بیماری که با ماست خوری تولید میشود ٬ ماست کارخانه ای با نگاهی به طب سنتی چیست.

 

پاسخ ::

۱- بهترین ماست ::

چکیده + ماست با مصلح آن + ماست با آب خودش مضره + از ماده سی ام سی ( غلظت دهنده مایع ظرفشویی) نباشد + مایه اش از شیره انجیر باشه + گاوعلف صحرا خورده باشه + گاو از ماده کسانتره که دارای رازیانه است استفاده نکرده باشد ( چون رازیانه تولید شیر گاوچندبرابرشده و سبب‌ عقیمی در نوزاد پسر و ازمردانگی افتادن مردان میشود