نام های دیگر:دهان گشاد, کبابه شکافته, کبابه دهنگشاد, کبابه دهن شکافته, فاخره, فاغره, فارغه, فاغره ابن سینا.

.clavalier, xanthoxyle, clavalier poivre, tooth ache tree

مشخصات:

دهان باز میوه ی گیاهی است از خانواده ی Rutaceae و شامل گونه های مختلف.به طور کلی این گیاه به صورت درختچه هایی هستندبابرگهای متناوب مرکب، برگچه ها در ردیف های پری فرد یاساقه درختپه تیغ دار،چوب آن زرد رنگ و کمی معطر می باشد.میوه ی آن در ابعادنخود و تا نصف آن شکافته و داخل آن دانه ی کوچکی مانند فلفل سیاه ولی براق و معطر و خوشبو قرار دارد.میوه دهان باز را معمولا از هند و آفریقا به ایران می آورند.

طبیعت آن: گرم و خشک است.

خواص درمانی میوه ی دهان باز:

۱- آن را بخوریدمحلل و قابض است،برای امراض سرد دماغی مانند جنون و… مفید است،بادهای غلیظ را تحلیل می برد برای تقویت معده و هاضمه و کبدسرد مفید است،برای اسهال سرد نافع است و شکم را بند می آورد.

۲- بوییدن آن برای تقویت دماغ مفید است.

تذکر: در  گرم مزاجان ایجاد سردرد می کند.

مصلح آن: کافور،نیلوفر،گلاب و روغن بادام می باشد.

مقدار خوراک آن ۸ گرم در روز است.